Documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în România

INFORMAŢII GENERALE

Cadrul juridic:

România, ca stat membru al Uniunii Europene, a introdus în circulaţie paşapoarte electronice care conţin datele biometrice ale titularului (amprente digitale si fotografia) in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre.

1. Legea nr. 248/ 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate cu modificările si completările ulterioare

2. H.G. nr. 94/26.01.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 248/2005;

Paşapoartele româneşti model 2001 îşi păstrează valabilitatea până la data expirării.

Paşapoartele româneşti model 2001 nu se pot prelungi.

Reglementările legale in vigoare NU permit depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor prin mandatar cu procură specială sau prin poştă.

Fiecare minor care circulă în străinătate trebuie să aibă propriul document de călătorie – NU mai poate fi inclus in documentul de călătorie al părinţilor.

Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 6 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.

 

Depunerea cererii:

- Personal, în ţară, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din subordinea Instituţiilor Prefectului de pe raza judeţului de domiciliu.

- Personal, la Secţia consulară a Ambasadei României la Minsk - dacă vă aflaţi în Republica Belarus şi nu doriţi să vă deplasaţi în România.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat prin e-mail minsk.consul@mae.ro, programarea poate fi făcută şi telefonic.

Secţia consulară a Ambasadei României la Minsk este competentă pentru preluarea cererilor, datelor şi documentelor justificative ale solicitanţilor pe care le transmite automat în România in sistem electronic securizat.

Prezenţa personală la Secţia consulară a solicitanţilor pentru depunerea cererii este absolut obligatorie întrucât este necesară preluarea datelor biometrice - fotografierea şi preluarea amprentelor digitale ale viitorilor titulari de paşapoarte, conform normelor legale în vigoare.

RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă!

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină

După depunerea cererii paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate se returnează solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou.

 

Eliberare paşaport simplu electronic pentru cetăţenii români cu domiciliul în România

 

Documente necesare:

Pe pagina a doua a paşaportului se menţionează la rubrica domiciliu unul din judeţele din România/ Bucureşti.

· Cerere pentru efectuarea de servicii consulare;

· Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ORIGINAL şi copie; Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;

· Certificat de naştere, ORIGINAL şi copie; certificat căsătorie(dacă e cazul), ORIGINAL şi copie;

· În cazul schimbării numelui sau prenumelui este necesară prezentarea, după caz, a următoarelor documente în ORIGINAL şi copie: certificat românesc de căsătorie, sentinţa românească de divorţ, decizie pronunţată de către autorităţile din România cu privire la schimbarea pe cale administrativă a numelui/prenumelui;

· Paşaportul anterior, dacă este cazul, ORIGINAL şi copie. In cazul declarării furtului/pierderii paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie din Republica Belarus, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat şi legalizată la un notar; In cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

· Taxa consulară se achită numai cash în euro, în momentul solicitării, la sediul Secţiei consulare.


Eliberare:

Paşapoartele electronice nu se eliberează în regim de urgenţă. Paşapoartele electronice se confecţionează in România şi se trimit ulterior la Secţia consulară

Termenul de eliberare a paşaportului românesc, conform prevederilor legale, este de maxim 90 zile calendaristice de la data depunerii cererii.

Eliberarea are loc la sediul Secţiei consulare, pe baza semnăturii titularului sau a unei persoane împuternicite de titular prin procură autentică, în zilele de miercuri între orele 10,00-12,00, fără programare, prezentând chitanţa, cartea de identitate şi paşaportul anterior.

În prim plan

Lansarea volumului Eminescu

15.01.2020

Cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu și a Zilei Culturii Române, Ambasada României în Republica Belarus lansează prima ediție ilustrată a volumului de poezii din opera marelui poet traduse în limba belarusă. Lucr…

Derularea concursului de burse oferite de statul român

14.01.2020

A început depunerea dosarelor pentru bursele oferite de statul român, cetăţenilor străini, pentru anul universitar 2020-2021. RO: http://www.mae.ro/node/10250 EN: http://www.mae.ro/en/node/10251 FR: http://www.mae.ro/fr/node/10253 …

Participarea Ambasadei României în Republica Belarus la Târgul de Crăciun

12.12.2019

Ambasada României în Republica Belarus a participat, la 8 decembrie 2019, la Târgul Internaţional de Crăciun, eveniment de caritate care se desfăşoară, în mod tradiţional, în prag de sărbători, în fiecare capitală a lumii, cu participarea…