Documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în Republica Belarus

Pe pagina a doua a paşaportului se menţionează la rubrica domiciliu: Republica Belarus

Dovada domiciliului din Republica Belarus:

·paşaport belarus intern pentru persoanele cu dublă cetăţenie, IN ORIGINAL şi copie;

·orice alt document care atestă stabilirea domiciliului în Republica Belarus, eliberat de autorităţile belaruse competente, ÎN ORIGINAL şi copie + traducere legalizată la notar, traducere cu apostilă;

·Cerere pentru efectuarea de servicii consulare;

·Certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie,

·Certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi)

·Sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, (dacă e cazul) ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei divorţaţi). In cazul celor pronunţate în străinătate este obligatorie înscrierea menţiunii de divorţ in România (procedura de înscriere a menţiunii de divorţ trebuie iniţiata înainte de depunerea cererii de paşaport);

·Certificatul deces românesc al soţului/soţiei, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei văduvi),

·Buletinul sau cartea de identitate românească, ÎN ORIGINAL si copie. (dacă e cazul)

·Paşaportul anterior, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie. În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie belaruse, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat şi legalizată la notar, traducere cu apostilă; În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

·Taxa consulară se achită în momentul solicitării, în euro, la sediul Secţiei consulare.

ATENŢIE: În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.

DOMICILIUL unei persoane fizice este acolo unde ea îşi are locuinţa statornică sau principală. (Articolul 13 – Decretul 31/ 1954)

·Cetăţenii români au dreptul sa-si stabilească sau să-şi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa.

·Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât UN SINGUR DOMICILIU si/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele. (articolul 25 alineatele 2 si 3 - OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005 cu modificările şi completările ulterioare;)

Pentru cetăţenii care doresc să-şi schimbe domiciliul din străinătate în România – aveţi posibilitatea de a accesa pagina web a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date http://dgepmb.ro/evidenta-persoanelor/42

În prim plan

Lansarea volumului Eminescu

15.01.2020

Cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu și a Zilei Culturii Române, Ambasada României în Republica Belarus lansează prima ediție ilustrată a volumului de poezii din opera marelui poet traduse în limba belarusă. Lucr…

Derularea concursului de burse oferite de statul român

14.01.2020

A început depunerea dosarelor pentru bursele oferite de statul român, cetăţenilor străini, pentru anul universitar 2020-2021. RO: http://www.mae.ro/node/10250 EN: http://www.mae.ro/en/node/10251 FR: http://www.mae.ro/fr/node/10253 …

Participarea Ambasadei României în Republica Belarus la Târgul de Crăciun

12.12.2019

Ambasada României în Republica Belarus a participat, la 8 decembrie 2019, la Târgul Internaţional de Crăciun, eveniment de caritate care se desfăşoară, în mod tradiţional, în prag de sărbători, în fiecare capitală a lumii, cu participarea…