Înscrierea documentelor emise de autorităţile…

Certificate de naştere

La depunerea cererii de înscriere a certificatului de naştere, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dar nu şi a minorului. Părintele, cetăţean român, care solicită înscrierea naşterii trebui sa fie în posesia tuturor documentelor solicitate.

Documente necesare:

· Cerere şi declarație pe proprie răspundere, puse la dispoziţie de secţia consulară;

· Certificatul de naştere eliberat de autorităţile belaruse în original + fotocopie legalizată la notar şi traducere legalizată în limba română, traducere cu apostilă;

· Cărţile de identitate sau Paşapoartele părinţilor aflate in termen de valabilitate: original + fotocopie; în cazul în care unul dintre soţi (ambii)  are (au) domiciliul stabilit în Republica Belarus se va prezenta paşaportul românesc cu menţiunea domiciliului în străinătate + documentul care atestă domiciliul emis de autorităţile belaruse: original + fotocopie legalizată la notar şi traducere legalizată în limba română, traducere cu apostilă;

· Certificatul de căsătorie al părinţilor eliberat de autorităţile române; original plus fotocopie.

Daca părinţii sunt căsătoriţi în străinătate, dar nu au înscrisă căsătoria în registrele de stare civilă române, înscrierea certificatului de naştere al minorului se va efectua după înscrierea căsătoriei părinţilor.

 

În prim plan

Lansarea volumului Eminescu

15.01.2020

Cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu și a Zilei Culturii Române, Ambasada României în Republica Belarus lansează prima ediție ilustrată a volumului de poezii din opera marelui poet traduse în limba belarusă. Lucr…

Derularea concursului de burse oferite de statul român

14.01.2020

A început depunerea dosarelor pentru bursele oferite de statul român, cetăţenilor străini, pentru anul universitar 2020-2021. RO: http://www.mae.ro/node/10250 EN: http://www.mae.ro/en/node/10251 FR: http://www.mae.ro/fr/node/10253 …

Participarea Ambasadei României în Republica Belarus la Târgul de Crăciun

12.12.2019

Ambasada României în Republica Belarus a participat, la 8 decembrie 2019, la Târgul Internaţional de Crăciun, eveniment de caritate care se desfăşoară, în mod tradiţional, în prag de sărbători, în fiecare capitală a lumii, cu participarea…