Înscrierea documentelor emise de autorităţile…

Certificate de căsătorie

La depunerea cererii de înscriere a certificatului de căsătorie, prezenţa ambilor soţi este obligatorie.

 

Documente necesare:

·Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, puse la dispoziţie de secţia consulară, completate de soţul/ soţia cetăţean român;

·Certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile belaruse - original + fotocopie legalizată la notar şi traducere legalizată în limba română, traducere cu apostilă;

·Cărţile de identitate sau Paşapoartele soţilor aflate în termen de valabilitate: original + fotocopie; în cazul în care unul dintre soţi (ambii)  are (au) domiciliul stabilit în Republica Belarus se va prezenta paşaportul românesc cu menţiunea domiciliului în străinătate + documentul care atestă domiciliul emis de autorităţile belaruse: original + fotocopie legalizată la notar şi traducere legalizată în limba română, traducere cu apostilă;

·Certificatele de naştere ale soţilor: original plus fotocopie legalizată la notar şi traducere legalizată în limba română (dacă e cazul), traducere cu apostilă.

 

Important:

Persoanele care au fost căsătorite anterior, trebuie să prezinte dovada desfacerii căsătoriei sau a încetării căsătoriei.

Înscrierea căsătoriei se va face numai în conditiile în care s-a stabilit ca soţul cetăţean român are înscrise în registrele de stare civilă române toate modificările intervenite în statutul civil; dovada se face prezentând certificatul de naştere sau, dupa caz, de căsătorie, cu toate menţiunile înscrise, eliberat de autorităţile din ţară.

Misiunile diplomatice nu pot efectua înscrierile de menţiuni de căsătorie şi de divorţ.

Înscrierea menţiunilor se poate solicita prin intermediul misiunii diplomatice sau direct în România, printr-un mandatar împuternicit cu procura specială.

În prim plan

Lansarea volumului Eminescu

15.01.2020

Cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu și a Zilei Culturii Române, Ambasada României în Republica Belarus lansează prima ediție ilustrată a volumului de poezii din opera marelui poet traduse în limba belarusă. Lucr…

Derularea concursului de burse oferite de statul român

14.01.2020

A început depunerea dosarelor pentru bursele oferite de statul român, cetăţenilor străini, pentru anul universitar 2020-2021. RO: http://www.mae.ro/node/10250 EN: http://www.mae.ro/en/node/10251 FR: http://www.mae.ro/fr/node/10253 …

Participarea Ambasadei României în Republica Belarus la Târgul de Crăciun

12.12.2019

Ambasada României în Republica Belarus a participat, la 8 decembrie 2019, la Târgul Internaţional de Crăciun, eveniment de caritate care se desfăşoară, în mod tradiţional, în prag de sărbători, în fiecare capitală a lumii, cu participarea…