Documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

 Pentru cetăţenii români minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani 


Cererea privind eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererea privind eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

 

Documente necesare:

· CERERE / DECLARATIE ELIBERARE TITLU DE CĂLĂTORIE / PAŞAPORT (minor sub 14 ani)

· Paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie
· În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie ruse, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat şi legalizată la notar, traducere cu apostilă;
În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
·Certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie,
·Certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
·Certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
·Cărţile de identitate valabile ale părinţilor + paşaport, ÎN ORIGINAL şi copie,
·Taxa consulară se achită numai cash, în euro, la sediul Secţiei consulare.
·Atenţie! Prezenta minorului şi a părinţilor este obligatorie


Pentru cetăţenii români minori care au împlinit vârsta de 14 ani 
· CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI TITLU DE CĂLĂTORIE / PAŞAPORT (minor peste 14 ani)

· Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie; Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
· Paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie. În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie ruse, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat şi legalizată la notar; În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
·Certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie.
· Certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
·Certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
·Cărţile de identitate valabile ale părinţilor + paşaport, ÎN ORIGINAL şi copie,
·Declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor. Declaraţiile se dau personal la Secţia Consulară în momentul depunerii cererii.
·Taxa consulară se achită în momentul solicitării, în euro, la sediul Secţiei consulare.
Atenţie! Prezenţa minorului şi a părinţilor este obligatorie

În prim plan

Alegeri pentru Președintele României – 2019

21.08.2019

VOTUL ÎN STRĂINĂTATE INFORMAȚII GENERALE Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate au la dispoziție 3…

Secţie Consulară închisă temporar

04.07.2019

ATENŢIE! Vă informăm că Secţia Consulară va fi închisă în perioada 16 iulie – 20 august 2019. Pentru urgenţe, vă rugăm să contactaţi Secţiile Consulare ale Ambasadei României la Moscova (adresă: 119590, Moscova, Mosfilmovskaia uliţa…

Ziua României sărbatorită la Jocurile Europene de la MINSK

26.06.2019

La 22 iunie 2019, în cea de-a doua zi a Jocurilor Europene de la MINSK 2019, a fost marcată Ziua României în perimetrul Fan Zone din Capitala belarusă. A fost o zi veselă, în care la Minsk s-a cântat şi s-a dansat româneşte. Alături de Mihai…