Documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

 Pentru cetăţenii români minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani 


Cererea privind eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererea privind eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

 

Documente necesare:

· CERERE / DECLARATIE ELIBERARE TITLU DE CĂLĂTORIE / PAŞAPORT (minor sub 14 ani)

· Paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie
· În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie ruse, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat şi legalizată la notar, traducere cu apostilă;
În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
·Certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie,
·Certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
·Certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
·Cărţile de identitate valabile ale părinţilor + paşaport, ÎN ORIGINAL şi copie,
·Taxa consulară se achită numai cash, în euro, la sediul Secţiei consulare.
·Atenţie! Prezenta minorului şi a părinţilor este obligatorie


Pentru cetăţenii români minori care au împlinit vârsta de 14 ani 
· CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI TITLU DE CĂLĂTORIE / PAŞAPORT (minor peste 14 ani)

· Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie; Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
· Paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie. În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie ruse, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat şi legalizată la notar; În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
·Certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie.
· Certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
·Certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
·Cărţile de identitate valabile ale părinţilor + paşaport, ÎN ORIGINAL şi copie,
·Declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor. Declaraţiile se dau personal la Secţia Consulară în momentul depunerii cererii.
·Taxa consulară se achită în momentul solicitării, în euro, la sediul Secţiei consulare.
Atenţie! Prezenţa minorului şi a părinţilor este obligatorie

În prim plan

Lansarea volumului Eminescu

15.01.2020

Cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu și a Zilei Culturii Române, Ambasada României în Republica Belarus lansează prima ediție ilustrată a volumului de poezii din opera marelui poet traduse în limba belarusă. Lucr…

Derularea concursului de burse oferite de statul român

14.01.2020

A început depunerea dosarelor pentru bursele oferite de statul român, cetăţenilor străini, pentru anul universitar 2020-2021. RO: http://www.mae.ro/node/10250 EN: http://www.mae.ro/en/node/10251 FR: http://www.mae.ro/fr/node/10253 …

Participarea Ambasadei României în Republica Belarus la Târgul de Crăciun

12.12.2019

Ambasada României în Republica Belarus a participat, la 8 decembrie 2019, la Târgul Internaţional de Crăciun, eveniment de caritate care se desfăşoară, în mod tradiţional, în prag de sărbători, în fiecare capitală a lumii, cu participarea…