Documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în Republica Belarus

Paşaport electronic pentru cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în Republica Belarus – minori

Pe pagina a doua a paşaportului se menţionează la rubrica domiciliu: Republica Belarus

·Dovada domiciliului din Republica Belarus (paşaport national) al părinţilor (şi a minorului dacă are un document separat de cel al părinţilor), orice alt document care atestă stabilirea domiciliului în Republica Belarus, eliberat de autorităţile belaruse competente, ÎN ORIGINAL şi copie + traducere legalizată la notar, traducere cu apostilă;

·Cerere / Declaraţie eliberare titlu de călătorie / paşaport (minor sub 14 ani) 

·Cerere / Declaraţie eliberare titlu de călătorie / paşaport (minor peste 14 ani) 

·Certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie,

·Paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie. În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie belaruse, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat şi legalizată la notar, traducere cu apostilă;

În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

·Certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie, (dacă este cazul), ·Sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (în cazul părinţilor divorţaţi), din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat copilul, ·Certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat), ÎN ORIGINAL şi copie,

·Cărţile de identitate româneşti/paşapoartele CRDS ale părinţilor valabile, ÎN ORIGINAL şi copie,

·Declaraţia de acord a părinţilor pentru eliberarea paşaportului.

În cazul în care unul dintre părinţi deţine paşaport CRDS, iar celălalt nu, părintele care are domiciliul în România va trebui să dea o declaraţie de acord cu privire la stabilirea domiciliului în străinătate.

Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal,

Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

 ·Taxa consulară se achită numai cash, in euro la sediul Secţiei consulare.

·Atenţie! Prezenta minorului şi a părinţilor este obligatorie

În prim plan

Lansarea volumului Eminescu

15.01.2020

Cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu și a Zilei Culturii Române, Ambasada României în Republica Belarus lansează prima ediție ilustrată a volumului de poezii din opera marelui poet traduse în limba belarusă. Lucr…

Derularea concursului de burse oferite de statul român

14.01.2020

A început depunerea dosarelor pentru bursele oferite de statul român, cetăţenilor străini, pentru anul universitar 2020-2021. RO: http://www.mae.ro/node/10250 EN: http://www.mae.ro/en/node/10251 FR: http://www.mae.ro/fr/node/10253 …

Participarea Ambasadei României în Republica Belarus la Târgul de Crăciun

12.12.2019

Ambasada României în Republica Belarus a participat, la 8 decembrie 2019, la Târgul Internaţional de Crăciun, eveniment de caritate care se desfăşoară, în mod tradiţional, în prag de sărbători, în fiecare capitală a lumii, cu participarea…